O nás

Naše soukromá miniškolka Haklák je školka rodinného typu pro cca 8 dětí a zajišťuje pravidelné hlídání dětí ve věku 3 až 6 let, ve výchovně vzdělávacím programu

Nacházíme se v bezpečné a klidné čtvrtí Českých Budějovic – Haklovy Dvory, v novém rodinném domku s terasou, oplocenou zahradou a dětským mini hřištěm.

Nabízíme dětem klidné, rodinné prostředí, s individuálním přístupem.

Klademe důraz na přátelskou atmosféru a příjemné prostředí, vše zde probíhá zábavnou a hravou formou.

Maminky neztrácí nárok na rodičovský příspěvek.

Pokud je kapacita školky plně obsazena, evidujeme pořadník zájemců. Registrace do pořádníku proběhne okamžikem odevzdáním přihlášky.

Naším cílem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, aby dokázalo zvládat nároky života.

 

O vás

Oprávněný zákonný zástupce dítěte – rodič je povinen se seznámit se smluvními podmínkami miniškolka Haklák a ostatními pravidly vztahující se k pobytu dítěte ve školce.

Rodič je povinný sdělovat skutečnosti důležité pro pobyt dítěte v mini školce, zejména zdravotní stav, případné omezení apod.

Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení.

Rodič se zavazuje přivádět dítě do mini školky zdravé a vhodně oblečené.

Rodič je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.

Pokud rodič zatají zdravotní problémy dítěte, za případné komplikace nepřebíráme odpovědnost.

 

Těšíme se na Vás a vaší ratolest

Kontakt

miniskolkahaklak.cz

Haklovy Dvory 2231
37005 České Budějovice 2

+420.776667654